دسته بندی :

کنگره مدیر شایسته ملی در روز بیستم تیر ماه 1397با حضور مسئولين نهادها و سازمانها، اساتيد برجسته مديريت در سطح ملی،كارآفرينان، مديران و مسئولين واحدهاي توليدي و تجاري و مديران برجسته كشورمان برگزار گردید. طی این مراسم از مدیران برتر کشور تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

در این همایش مدیر عامل محترم شرکت کیمیای سرخ نشاط آفرین ایرانیان ، جناب آقای حاج سید اباذر حسینی  به عنوان مدیر شایسته  انتخاب شدند.

پاسخی بگذارید