کلید ها

استایل پیشفرض

3D استایل

کلید دورحاشیه

دکمه گرادیانت

بهمراه  آیکون

هاور انیمیشن