زعفران صادراتی گوهرناز

بسته های مخصوص صادرات

در مجموعه بزرگ صنایع غذایی گوهرناز در کنار کیفیت برتر محصولات همواره توجه ویژه ای به بسته بندی شایسته مصرف کننده و بسته بندی در خور کحصول ارزشمند آن داشته ایم.

به همین دلیل است که بسته های مخصوص صادرات زعفران گوهرناز بسیار زیبا و طبق آخرین متد های روز دنیا طراحی شده است.

محصولات مخصوص صادرات در وزن های2گرم، 3گرم و 5گرم تهیه شده است که می توانید تصاویری از آن را مشاهده نمایید.

5gram export saffron

زعفران پنج گرمی صادراتی

3gram export saffron

زعفران سه گرمی صادراتی

2gram export saffron

زعفران دو گرمی صادراتی

یکی دیگر از ویژگی های بارز در بسته بندی زعفران صادراتی گوهرناز قرار گرفتن یک زعفران ساب ایرانی در کنار بسته صادراتی است.

زعفران سرگل نگین سوپر ایرانی در بسته ی شیشه ای با درب چوب پنبه ای در قرار گرفته است که در کنار آن یک هاونگ ایرانی نیز گنجانده شده است تا علاوه بر صادرات محصول ایرانی ، فرهنگ ایرانی را نیز به سایر کشورها صادر نماییم.

صنایع غذایی گوهرناز