جدول پلن ها

$15/ ماهیانهلورم ایپسوم متن ساختگی

پنل استاندارد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • 20 نوشته، گالری تصویر، بلاگ
 • 500GB فضای هاست
 • 2GB حافظه داخلی
 • 2 همکاران

$35/ ماهیانهلورم ایپسوم متن ساختگی

پنل نامحدود

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • 20 برگه، گالری تصویر، بلاگ
 • 500GB فضای هاست
 • 2GB حافظه داخلی
 • 2 پشتیبانی

T55/ ماهیانهلورم ایپسوم متن ساختگی

پنل نامحدود

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • 20 صفحه، گالری تصویر، بلاگ
 • 500GB فضای هاست
 • 2GB حافظه داخلی
 • 2 همکاران

$15/ ماهیانهلورم ایپسوم متن ساختگی

پنل استاندارد

 • 20 نوشته، گالری تصویر، بلاگ
 • 500GB فضای هاست
 • 2GB حافظه داخلی
 • پشتیبانی ویژه
 • اپلیکیشن موبایل
 • وب سایت

$55/ ماهیانهلورم ایپسوم متن ساختگی

پنل شرکتی

 • 20 نوشته، گالری تصویر، بلاگ
 • 500GB فضای هاست
 • 2GB حافظه داخلی
 • 2 همکاران
 • موبایل وب سایت
 • دامنه وب سایت

پنل استاندارد

$15/ ماهیانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • 20 Pages, Galleries & Blogs
 • 500 GB Bandwidth
 • 2 GB Storage
 • 2 Contributors
 • Mobile Website
 • Custom Domain

پنل نامحدود

$35/ ماهیانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • 20 Pages, Galleries & Blogs
 • 500 GB Bandwidth
 • 2 GB Storage
 • 2 Contributors
 • Mobile Website
 • Custom Domain

پنل نامحدود

$55/ ماهیانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • 20 Pages, Galleries & Blogs
 • 500 GB Bandwidth
 • 2 GB Storage
 • 2 Contributors
 • Mobile Website
 • Custom Domain

پنل استاندارد

$15/ ماهیانهعنوان محصول

 • 20 Pages, Galleries & Blogs
 • 500 GB Bandwidth
 • 2 GB Storage
 • 2 Contributors
 • Mobile Website

پنل استاندارد

$15/ ماهیانهعنوان محصول

 • 20 Pages, Galleries & Blogs
 • 500 GB Bandwidth
 • 2 GB Storage
 • 2 Contributors
 • Mobile Website

پنل استاندارد

$15/ ماهیانهعنوان محصول

 • 20 Pages, Galleries & Blogs
 • 500 GB Bandwidth
 • 2 GB Storage
 • 2 Contributors
 • Mobile Website

پنل استاندارد

$15/ ماهیانهعنوان محصول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • 20 Pages, Galleries & Blogs
 • 500 GB Bandwidth
 • 2 GB Storage
 • 2 Contributors
 • Mobile Website

پلن طلایی

$55/ ماهیانهعنوان محصول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • 20 Pages, Galleries & Blogs
 • 500 GB Bandwidth
 • 2 GB Storage
 • 2 Contributors
 • Mobile Website